El consum de fruites i verdures millora intel·lectual dels nens

Un estudi realitzat per investigadors de la Universitat d'Alberta (Canadà), ha conclòs que el consum de fruites i verdures millora el nivell intel·lectual dels nens. No és una mica nou saber que l'alimentació influeix en la capacitat intel·lectual, de fet, durant els últims anys s'han realitzat nombrosos estudis al voltant d'aquest tema.

El que resulta nou és el meticulós estudi que els experts han realitzat buscant quins aspectes de la dieta són els que més influeixen per tenir un bon rendiment intel·lectual.

A la investigació denominada Estudi sobre l'estil de vida dels nens i el rendiment escolar, es van prendre les dades pertanyents a 5.200 nens que cursaven cinquè de primària, els investigadors van analitzar diferents variables, un primer pas va analitzar la salut, la nutrició dels nens, el rendiment escolar i els factors socioeconòmics.

També es va tenir en compte el pes que presentaven, l'estatura i finalment es va realitzar un qüestionari al qual van contestar els pares indicant quin tipus d'alimentació seguien els seus fills.

Es va realitzar una escala de valors sobre l'alimentació, classificades en quatre categories: variada, moderada, equilibrada i adequada. En cadscuna d'aquestes categories es van valorar els aportaments nutricionals i components essencials que oferia cada dieta. Una vegada  classificats tots els estudiants es va procedir, després de sis mesos, a una avaluació de competències elementals, és a dir, la seva capacitat de comprensió lectora . Després es van confrontar les dades obtingudes amb la dieta que mantenien.

Els resultats llançaven clarament que el més gran consum de fruites, verdures i productes amb poques calories, estava relacionat amb  una taxa de millors notes dels escolars. Naturalment la situació del nen també influïa, situació matrimonial dels pares, nivell socioeconòmic, ubicació del col·legi... tanmateix, es va poder evidenciar que el consum de fruites i verdures milloraven en tots els casos el rendiment.

La qualitat de la dieta que manté un nen és de vital importància, però no solament per al desenvolupament
intel·lectual, a més a més és una manera de mantenir un estat de salut òptim i allunyar-se del que avui dia es considera l'epidèmia del segle XXI, la sobrepes i l'obesitat. És recomanable que les fruites i les verdures es trobin molt presents a  l'alimentació infantil, és una manera de construir un bon futur per als nostres fills.

No hay comentarios: